Firmabolig i utlandet

Flere og flere bedrifter i Norge ser fordelene med å investere overskuddskapital i en firmabolig til seg selv og sine ansatte. Firmabolig i Spania kan være et godt alternativ til hytte på fjellet i Norge. Firmaet har akkurat de samme økonomiske fordeler som ved firmabolig i Norge, med full fradragsrett for alle kostnader. Våre erfaringer med firmaer som har gått til anskaffelse av firmabolig i Spania er udelt positive - de ansatte setter stor pris på dette velferdsgodet, og belegget på ferieboligen er høy.

Kontakt vårt kontor i Oslo, og vi hjelper dere gjerne i prosessen med å finne firmabolig tilpasset hva deres firma er på utkikk etter. Vi kan også sørge for at alt det praktiske med nøkler, vask og vedlikehold av boligen blir ivaretatt i Spania.