Juridisk bistand ved kjøp - selvangivelse Spania - Testamente i Spania

Ved kjøp gjennom Feriebolig Utland sørger vi for et trygt kjøp. Ved vårt kontor i Torrevieja sitter våre "in-house" jurister og opp gjørsmeglere i Legal Service. De sørger, i samarbeid med vårt kontor i Oslo, for at alle eiendommene blir trygt overskjøtet til våre kunder etter spanske lover og regler. De ordner også alt det som medfølger et kjøp av eiendom i Spania; opprettelse av NIE-nummer (spansk personnummer), registrering av vann- og strøm abonnement, registrering i sameie/offentlige register m.m - kort sagt alt som trengs for at du som kjøper skal ha minst mulig å tenke på. På Costa del Sol jobber vi tett med Cramer advokater i Fuengirola, som har bistått våre kunder med det juridiske ved selve eiendomsoverdragelsen. Våre oppgjørsmeglere snakker spansk, engelsk og norsk.
Våre oppgjørsmeglere bistår også våre kunder med årlige selvangivelser i Spania, samt opprettelse av testamente i Spania. De sørger også for at nødvendige skatter og avgifter blir betalt til Spania.