Boligmarkedet høsten 2018

Oct 30, 2018

Økt snittpris pr kvadratmeter og stigende renter påvirker kostnadene. 

img

Økte boligprise og stigning i renter

Statistiske tall lagt frem i oktober viser at eiendommer i Spania koster 4.5% mer enn på samme tid i 2017. Snittprisen vil da bli € 1.557 pr kvadratmeter.

 

Dersom man sammenligner tall fra foregående kvartal har prisene økt med om lag 2.3%. For å finne tilsvarende økning i prisen som har vært de 12 siste månedene må man hele 11 år tilbake i tid. Dette gir en totalt prisøkning på 4.8% på ett år.


Renten har en svak stigning, noe som i sammenheng med økte boligpriser gjør at kostnadene med en bolig i Spania øker noe. Prisene øker mest i storbyene.
Langs kysten er det store lokale variasjoner, men vi ser at trenden er den samme.