Tjenester

Velg under for å gå direkte til det du ønsker å lese mer om: 

Oppfølging av utbyggere
Ved kjøp gjennom Feriebolig Utland, har du med deg en profesjonell partner overfor utbyggere og selgere. Det vil si at du har en lokal partner som kan bistå deg og følge opp din kontrakt med utbygger. Vi fungerer som bindeledd mellom deg som kjøper og utbyggerne. Vi tar opp spørsmål på vegne av våre kunder både før, under og etter at kontraktene er inngått. Særlig viktig kan det være å ha en profesjonell partner med seg ved overlevering og til oppfølging av utbygger etter at boligen er overtatt. Ved å kjøpe gjennom oss får du tilgang til våre meglere som har mer en 10 års erfaring med å følge opp kontrakter, feil og mangler samt andre forhold som er avtalt mellom kjøper og selger. Våre meglere snakker spansk, engelsk og norsk, ofte en forutsetning for å kunne følge opp utbyggere på en profesjonell måte.
Og husk - alt dette får du uten at det koster deg som kjøper noe ekstra.


Juridisk bistand ved kjøp - selvangivelse Spania - Testamente i Spania

Ved kjøp gjennom Feriebolig Utland sørger vi for et trygt kjøp. Ved vårt kontor i Torrevieja sitter våre "in-house" jurister og opp gjørsmeglere i Eurocosta. De sørger, i samarbeid med vårt kontor i Oslo, for at alle eiendommene blir trygt overskjøtet til våre kunder etter spanske lover og regler. De ordner også alt det som medfølger et kjøp av eiendom i Spania; opprettelse av NIE-nummer (spansk personnummer), registrering av vann- og strøm abonnement, registrering i sameie/offentlige register m.m - kort sagt alt som trengs for at du som kjøper skal ha minst mulig å tenke på. På Costa del Sol jobber vi tett med Cramer advokater i Fuengirola, som har bistått våre kunder med det juridiske ved selve eiendomsoverdragelsen. Våre oppgjørsmeglere snakker spansk, engelsk og norsk.
Våre oppgjørsmeglere bistår også våre kunder med årlige selvangivelser i Spania, samt opprettelse av testamente i Spania. De sørger også for at nødvendige skatter og avgifter blir betalt til Spania.

 

Finansiering
Noen kunder velger å finansiere sitt kjøp av bolig i utlandet gjennom norsk bank, mens andre velger å bruke spanske/ internasjonale banker. Feriebolig Utland jobber tett med flere banker som kan tilby inntil 70% finansiering med pant i bolig i Spania. Rente fra 1,9% p.a ved lån i euro og løpetid inntil 25 år.

Kontakt vårt kontor i Oslo dersom dere ønsker et uforpliktende lånetilbud fra en av våre bankforbindelser - vi har lang erfaring med å innhente gode lånetilbud på vegne av våre kunder i Spania.

Hjelp til møblering - TV - Internett
Ved å kjøpe gjennom oss, bistår våre kontor i Spania dere med alt det praktiske etter dere har kjøpt. Vi hjelper dere med å finne møbler til deres bolig, og passer på at disse blir levert til riktig tid. Våre ansatte følger opp dette for dere. Vi hjelper dere med å få installert den Internettløsningen dere trenger i deres feriebolig. Ønsker dere norske/ internasjonale TV-kanaler, hjelper vi dere med dette.
 

Utleie
Mange av våre kunder velger å leie ut sine eiendommer når de ikke bruker den selv. Erfaringsmessig gir dette gode leieinntekter, i mange tilfeller en avkastning langt over det å ha penger i banken kan gi. Vi bistår våre kunder med å komme i kontakt med de beste utleieselskapene i det området boligen din ligger. Disse sørger for administrasjonen omkring utleie av din feriebolig.
 
Eksempel ved utleie av din feriebolig:
Vi tar utgangspunkt i kjøp av feriebolig til 1.800.000 NOK inklusiv omkostninger. Lån 70% av kjøpesum NOK 1.260.000. Rente 3,0% p.a. (renten p.t ca 2% ved finansiering i spanske/internasjonale banker ved lån i euro)
 
leieinntekt
- 12 uker høysesong x 6000 NOK pr. uke  kr. 72.000
- 3 måneder utleie lavsesong x 7000 NOK  kr. 21.000
Totalt      kr. 93.000


Fordel egen bruk av bolig:

- sparte utgifter til hotell ved ferie etc kr. 30.000
Verdistigning bolig 2% pr. år kr. 36.000
Totale inntekter kr. 159.000 pr. år

Utgifter

Rentekostnader 3%                                        
(hensyntatt 27% rentefradrag)
Fellesutgift sameie som dekker
kr. 27.600
vaktmester, gartner, felles basseng etc  kr. 6.000
strøm, vann, forsikring kr. 12.000
internett - TV (norske kanaler)   kr. 5.000
årlig eiendomsskatt Spania kr. 2.000
administrasjon og markedsføring kr. 20.000
Totalt  kr. 72.600 pr. år
Totalt kr. 72.600 pr. år
Inntekter/ fordel ved egen bolig kr. 159.000 pr. år
Utgifter kr. 72.600 pr. år
Netto gevinst kr. 86.400 pr. år

Vi hjelper dere med alt det praktiske for å komme i gang med utleie av din feriebolig i Spania. Vi innhenter også et uforpliktende lånetilbud i våre samarbeidende banker, uten noen kostnad for dere.


Firmabolig i utlandet
Flere og flere bedrifter i Norge ser fordelene med å investere overskuddskapital i en firmabolig til seg selv og sine ansatte. Firmabolig i Spania kan være et godt alternativ til hytte på fjellet i Norge. Firmaet har akkurat de samme økonomiske fordeler som ved firmabolig i Norge, med full fradragsrett for alle kostnader. Våre erfaringer med firmaer som har gått til anskaffelse av firmabolig i Spania er udelt positive - de ansatte setter stor pris på dette velferdsgodet, og belegget på ferieboligen er høy.

Kontakt vårt kontor i Oslo, og vi hjelper dere gjerne i prosessen med å finne firmabolig tilpasset hva deres firma er på utkikk etter. Vi kan også sørge for at alt det praktiske med nøkler, vask og vedlikehold av boligen blir ivaretatt i Spania.

Forsikring
Vi bistår våre kunder med et forsikringstilbud. Vi jobber med Caser forsikring, som spesialiserer seg på utenlandske eiere av bolig i Spania. Dette er en seriøs og trygg forsikringspartner som tilbyr meget konkurransedyktige priser og engelsktalende kundeservice.