Utleie

Mange av våre kunder velger å leie ut sine eiendommer når de ikke bruker den selv. Erfaringsmessig gir dette gode leieinntekter, i mange tilfeller en avkastning langt over det å ha penger i banken kan gi. Vi bistår våre kunder med å komme i kontakt med de beste utleieselskapene i det området boligen din ligger. Disse sørger for administrasjonen omkring utleie av din feriebolig.

 

Eksempel ved utleie av din feriebolig:
Vi tar utgangspunkt i kjøp av feriebolig til 1.800.000 NOK inklusiv omkostninger. Lån 70% av kjøpesum NOK 1.260.000. Rente 3,0% p.a. (renten p.t ca 2% ved finansiering i spanske/internasjonale banker ved lån i euro)

leieinntekt
- 12 uker høysesong x 6000 NOK pr. uke  kr. 72.000
- 3 måneder utleie lavsesong x 7000 NOK  kr. 21.000
Totalt      kr. 93.000


Fordel egen bruk av bolig:

- sparte utgifter til hotell ved ferie etc kr. 30.000
Verdistigning bolig 2% pr. år kr. 36.000
Totale inntekter kr. 159.000 pr. år

Utgifter

Rentekostnader 3%                                        
(hensyntatt 27% rentefradrag)
Fellesutgift sameie som dekker
kr. 27.600
vaktmester, gartner, felles basseng etc  kr. 6.000
strøm, vann, forsikring kr. 12.000
internett - TV (norske kanaler)   kr. 5.000
årlig eiendomsskatt Spania kr. 2.000
administrasjon og markedsføring kr. 20.000
Totalt  kr. 72.600 pr. år
Totalt kr. 72.600 pr. år
Inntekter/ fordel ved egen bolig kr. 159.000 pr. år
Utgifter kr. 72.600 pr. år
Netto gevinst kr. 86.400 pr. år

Vi hjelper dere med alt det praktiske for å komme i gang med utleie av din feriebolig i Spania. Vi innhenter også et uforpliktende lånetilbud i våre samarbeidende banker, uten noen kostnad for dere.